Úvod > Prvá pomoc > Poruchy, havárie a nehody

Poruchy, havárie a nehody

 

Tiesňové volanie: 112

Polícia: 158

Hasiči: 150

Záchranári: 155


Horská zachranná služba:
18 300
www.hzs.sk
Letecká záchranná služba:
18 155
www.lzs.ate.sk/sk

Linka záchrany:
0850 11 13 13
Hniezdo záchrany:
0905 88 82 34
www.hniezdozachrany.sk

Senior linka:
0800 172 500
www.forumseniorov.sk

 

Informácie o spojoch:

Vlaky, autobusy: 12 111

Letisko BA: 02/3303 3353

 

Asistenčná odťahovacia služba motoristom:

18 123
www.asos.sk


Linky dôvery:

Združená linka pomoci:
Linka detskej istoty – pre deti a mládež; Linka pomoci ohrozenie z virtuálneho sveta /internet:
116 111
www.ldi.sk
Linka detskej istoty pri SV UNICEF, projekt Hľadané deti
116 000
www.116-000.sk

 

Elektrikári – poruchová linka:
0800 159 000
Plynári – poruchová linka:
0850 111 727
Vodári – havárie, poruchy:
0850 111 234
www.stvps.sk

Dôležité telefónne čísla v Banskej Štiavnici

 

Technické služby s.r.o., Banská Štiavnica, Ul. E. M. Šoltésovej č. 1, 96900 Banská Štiavnica
Dispečing: 0908/272 630, Riaditeľ: 045/6922244, 0905/682279
Odvoz DO 0905/262058, 045/6922407
Verejné osvetlenie a zimná ručná údržba chodníkov a MK: 0905/462356, 045/6922243


Bytová správa s. r. o. Banská Štiavnica, Ul. Dolná č. 2, 96900 Banská Štiavnica
Poruchy vykurovania a dodávky teplej úžitkovej vody : 0903/696207
Ostatné poruchy a údržba bytov 0903/696 183
Poruchy výťahov: EM Lift s.r. o., Žarnovica, 045/6813166


Nemocnica Banská Štiavnica, a. s., Bratská 17, 96900 Banská Štiavnica
Rýchla zdravotná služba IRS.: 155, 112
Lekárska služba prvej pomoci: 045/6942375


Slovenský plynárenský priemysel a.s.
tel.: 041/5142210
poruchová linka: 0850 111 727
mcs@spp-distribucia.sk


Stredoslovenská energetika a. s.
poruchová linka: 0800 159 000
zákaz. centrum domácnosti: 0906/25 25 25, 0850/111 468
zákaz. centrum podnikatelia: 0906/25 25 21,
0850/123 555


Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Vedúca : 0908/679593
tel.: 045/6911172
dispečing Žiar nad Hronom: 048/4327347


Mestská polícia,
Radničné nám. č. 1,
96924 Banská Štiavnica
tel.: 159, 045/6949601
mobil: 0905/597673


Obvodné oddelenie PZ
Banská Štiavnica
Ul. Mládežnícka č. 25, 96900 Banská Štiavnica
tel.: 158, 112, 045/6921158

Požiarna ochrana
tel.: 150, 112


Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
dispečing: 045/6912806
mobil: 0918/543648

 

Informácie o telefónnych číslach:

T-com, T-mobile, Orange, O2:
1181
Univerzálna služba, všetkých poskytovateľov:
1180

Poruchová služba T-Com:
12 129

Preprava - vnútroštátna, medzinárodná:
16 877
www.sps-sro.sk