Úvod > Festivaly > Inde

Inde

Dalšie akcie v kategórií

Inde
Dátum:
11.12. - 11.12.2018
Čas konania:
18:30
Názov:
Inde
Miesto:
Kino Akademik, Námestie sv.Trojice č.1, Banská Štiavnica
Usporiadateľ
Kino Akademik, Sála
Popis akcie:
Život a doba neopakovateľného tvorcu a výtvarníka Alexandra Mlynárčika zachytená v akcii. Dokumentárny portrét pristihuje svetobežníka pri rôznych príležitostiach v jeho výnimočných prejavoch, umeleckých aktivitách, eskamotážach, ale aj v protichodnostiach a kontroverznostiach doby, v ktorej žil, a najmä žije. Zároveň ide o portrét takmer jedného storočia, v ktorom sa formovala moderná identita, kultúrna svojbytnosť a základné hodnoty Slovenska ako súčasti Československa aj samostatného štátu, ale aj súčasti širšieho, minimálne európskeho spoločenstva. Do tohto príbehu neoddeliteľne a organicky Mlynárčik zapadá svojím dielom aj životom, umeleckou výnimočnosťou tvorby, priateľmi, názormi, postojmi i prejavmi. Určoval nové smery a často bol spolutvorcom, hýbateľom a iniciátorom progresívnych trendov v umení.