Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Banská Štiavnica 11.12.2018

Inde

Kino Akademik, Námestie sv.Trojice č.1, Banská Štiavnica

Život a doba neopakovateľného tvorcu a výtvarníka Alexandra Mlynárčika zachytená v akcii. Dokumentárny portrét ...