banskastiavnica.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Výber mapyINFO MAPA MESTA Banská Štiavnica - Ulice

 1. 1. mája
 2. 28. augusta
 3. 8. mája
 1. A. Bernoláka
 2. A. Gwerkoveh-Göllnerovej
 3. A. Kmeťa
 4. A. Pécha
 5. A. Sládkoviča
 6. A. T. Sytnianskeho
 7. Akademická
 8. Antolská
 1. B. Němcovej
 2. B. S. Timravy
 3. Banícka
 4. Bočná
 5. Botanická
 6. Bratská
 7. Brezová
 8. Budovateľská
 1. Cintorínska
 1. D. Licharda
 2. Dolná
 3. Dolná Resla
 4. Dolná Ružová
 5. Drevená
 6. Družicová
 7. Družstevná
 1. E. M. Šoltésovej
 2. Energetikov
 1. F. Urbánka
 2. Farská
 1. G. K. Zechentera-Laskomerského
 1. Hájik
 2. Horná Huta
 3. Horná Resla
 4. Horná ružová
 5. Hutnícka
 1. I. Krasku
 2. I. Tótha
 3. Illijská
 1. J. A. Komenského
 2. J. Augustu
 3. J. Bottu
 4. J. C. Hronského
 5. J. Fándlyho
 6. J. G. Tajovského
 7. J. Gagarina
 8. J. Hollého
 9. J. Horáka
 10. J. I. Bajzu
 11. J. Jesenského
 12. J. K. Hella
 13. J. Matušku
 14. J. Palárika
 15. J. Straku
 16. J. Škultétyho
 17. Jozefa Kollára
 1. K. Šmidkeho
 2. Kamenná
 3. Kammerhofská
 4. Katova
 5. Klinger
 6. Kolpašská
 7. Koncová
 8. Kremenisko
 9. Križovatka
 10. Kutnohorská
 11. Kysihýbeľská
 1. L. Exnára
 2. L. Novomeského
 3. L. Svobodu
 4. Lesnícka
 5. Lintich
 6. Ľ. Podjavorinskej
 7. Ľ. Štúra
 1. M. Benku
 2. M. Hattalu
 3. M. Koledu
 4. M. Kukučína
 5. Malá okružná
 6. Malé trhovisko
 7. Michalská
 8. Mierová
 9. Mládežnícka
 1. Na Mária šachtu
 2. Na Matej štôlňu
 3. Na Maximilián šachtu
 4. Na Žigmund šachtu
 5. Nám. Padlých hrdinov
 6. Nám. sv. Trojice
 7. Novozámocká
 1. Obchodná
 2. Obrancov mieru
 3. Okrajová
 4. Okrúhla
 5. Osadná
 6. Ovocná
 1. P. Dobšinského
 2. P. Jilemnického
 3. P. Kyrmezera
 4. P. O. Hviezdoslava
 5. Partizánska
 6. Pátrovská
 7. Pletiarska
 8. Pod Červenou studňou
 9. Pod Kalváriou
 10. Pod Paradajsom
 11. Pod Trojickým vrchom
 12. Podhájska
 13. Potočná
 14. Povrazník
 15. Požiarnicka
 16. Poľnohospodárska
 17. Poľovnícka
 1. R. Debnárika
 2. Radničné nám.
 3. Rakytová
 4. Remeselnícka
 5. Robotnícka
 6. Roľnícka
 1. S. Chalupku
 2. S. H. Vajanského
 3. S. Mikovíniho
 4. Slovanská
 5. SNP
 6. Spojná
 7. Staničná
 8. Staromestská
 9. Staronová
 10. Starozámocká
 11. Strieborná
 12. Š. Krčméryho
 13. Š. Moysesa
 14. Š. Višňovského
 15. Školská
 16. Šobov
 17. Špitálska
 18. Športová
 1. Tabaková
 2. Trate mládeže
 1. Údolná
 2. Učiteľská
 3. Úvozná
 4. Úzka
 1. V. Clementisa
 2. V. Václavekovej
 3. Vilová
 4. Vodárenská
 5. Výskumnícka
 1. Záhradná
 2. Zvonová
 3. Železničiarska
temp image
Okolie Banskej Štiavnice: Banská Štiavnica, Banská Belá, Banský Studenec, Svätý Anton, Štiavnické Bane

Vyhľadávanie ulíc mesta Banská Štiavnica je na podrobnej mape, na ktorej nájdete aj firmy, organizácie a fotografie z Banskej Štiavnice a okolia. Mapa Banskej Štiavnice umožňuje pohľad na mesto pomocou prepínania aj ako mapu ulíc, satelitnú mapu, hybridnú mapu a terénnu mapu.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Banská Štiavnica, Banská Belá, Banský Studenec, Svätý Anton, Štiavnické Bane
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang